Seminar: Compenserende software in het VO

Seminar: Compenserende software in het VO

Lexima organiseert dit najaar een gratis seminar over het inzetten van compenserende software in het VO. De seminar is bedoeld voor zorgcoördinators of dyslexiecoaches in het voortgezet onderwijs die zorgleerlingen willen helpen hun capaciteiten optimaal in te zetten.

De seminar vindt plaats op dinsdag 29 september van 9.30 uur tot 12.00 uur in Houten of Nieuwegein. De exacte locatie maken wij spoedig bekend.

Optimale ondersteuning

Scholieren die belemmeringen ondervinden bij het lezen en schrijven hebben profijt van compenserende software. Deze software geeft ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen, het studeren en het schrijven van teksten. Onderzoek naar de effectiviteit van compenserende software laat positieve effecten zien op zowel de kwaliteit als de snelheid waarmee taken worden uitgevoerd als op zelfstandigheid en schoolplezier.

Bundeling van krachten

Tijdens deze gratis studieochtend krijgt u inzicht in de toegevoegde waarde van compenserende software. Ook vertellen wij u over de bovenschoolse aanpak, waarmee scholen samenwerken bij de aanpak en met minder geld meer kunnen doen op het gebied van een optimale inzet van dyslexiesoftware en kennisontwikkeling op het gebied van leesonderwijs.

Een goed geregisseerde bundeling van krachten levert grotere leeropbrengsten op. Tegelijkertijd wordt het dyslexiebeleid en implementatieproces voor een langere periode geborgd. Resultaat: leerlingen kunnen school beter volhouden en de school realiseert besparingen in tijd en geld.

Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijven

Indien gewenst zijn na afloop deelnamecertificaten beschikbaar.

Bij de organisatie en de uitvoer van de bijeenkomsten volgen wij natuurlijk de door overheid geformuleerde voorschriften voor evenementen. Wij zorgen voor voldoende afstand tussen personen en nemen de hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht.