Masterclass Leesbevordering in de klas (PO)

Masterclass Leesbevordering in de klas (PO)

 

Leesplezier is de basisvoorwaarde om een gemotiveerde lezer te worden. Logisch, want alleen kinderen die lezen leuk vinden, zullen de leeskilometers maken die nodig zijn om vaardige lezers te worden. Goed kunnen lezen is niet alleen een voorwaarde voor schoolsucces, maar ook voor het latere maatschappelijk functioneren.

Tijdens deze masterclass staan leesplezier en leesmotivatie centraal. Belangrijk, want leesmotivatie is een goede voorspeller van leesgedrag en leesprestatie en is een belangrijke factor in de strijd tegen laaggeletterdheid.   

Inschrijven

Lezing 1: Het geheim van succesvol leesonderwijs

Jos Walta laat zien hoe de invulling van leesbevordering er in de dagelijkse praktijk uit kan zien. De hoofdvoorwaarde voor leesplezier en leesinteresse bij kinderen is een gemotiveerde leerkracht die met het boek wil werken. Die vanuit een tekstfragment of illustratie aandacht besteedt aan interpreterend lezen en aan het trainen van leesvaardigheid. Dus niet alleen maar leren lezen, maar vooral kinderen uitdagen een lezer te worden. Deze lezing over de aanpak van leesonderwijs zit vol met praktische voorbeelden.

Lezing 2: Leren lezen met LIST

Het is niet goed gesteld met de leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen en jongeren. Vraag je je ook af waaraan dit ligt en wat we hieraan kunnen doen? Maak kennis met LIST (Lezen Is Top), een evidence based leesmethodiek voor het hele basisonderwijs, en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. LIST is een effectieve aanpak die is gebaseerd op jarenlang literatuuronderzoek. In deze lezing presenteert Eveline Wouters de theoretische basis van LIST alsmede de praktische toepassing.

Afnemende leesvaardigheid en een dalende leesmotivatie? In ieder geval niet met LIST!

Lezing 3: Strijd tegen de leesdip! - Boekpromotie in de klas

Femke Ganzeman gaat in op het promoten van boeken in de klas. In deze op de praktijk gerichte lezing laat Femke Ganzeman zien hoe je leesbevordering integreert in de dagelijkse lespraktijk. Je leert hoe je kinderen helpt bij het kiezen van boeken en krijgt praktische handvatten om kinderboeken op een aantrekkelijke én functionele manier in de klas te presenteren.

Lezing 4: Praktische invulling van leesbevordering in de klas

Marjoleine Meijs presenteert de aanpak die lezen voor leerlingen weer leuk maakt of leuk houdt. Boekies is dé aanpak waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 op unieke wijze wordt geïntegreerd in het onderwijs. Leerkrachten krijgen met Boekies inzicht in het leesgedrag van hun leerlingen en ontvangen diverse handvatten om het lezen te bevorderen. Leerlingen maken op basis van interesses een keuze uit een uitgebreide collectie digitale lees- en informatieboeken. Leesplezier staat hierbij voorop. Voor zwakke lezers heeft Boekies functies die hen ondersteunen bij het lezen.

'De handvatten en inzichten zorgen dat
ik de leerlingen gericht kan ondersteunen'

deelnemer aan de masterclasses 2020

Over de masterclass

Elke masterclass bestaat uit vier lezingen die aansluiten op het thema. Drie deskundigen koppelen theorie aan praktijk, in de vierde lezing laat een deskundige vanuit Lexima zien hoe onze software uitkomst biedt.

De masterclasses zijn opgenomen en kunnen de hele maand maart worden bekeken. Aan elke masterclass is een forum gekoppeld waar deelnemers elkaar en sprekers vragen kunnen stellen over de inhoud van de lezing en de praktische uitwerking ervan.

De kosten bedragen € 150,- voor een deelnemer en zijn of haar gast.

Inschrijven

Voor slechts € 250,- nemen jij en een gast deel aan deze masterclass en de Masterclass Leesproblemen bij leerlingen met een NT2-achtergrond. De korting is alleen geldig bij het gelijktijdig inschrijven van beide masterclasses. 

Inschrijven voor beide masterclasses

Deze masterclass is bedoeld voor leerkrachten, leesspecialisten, intern begeleiders, remedial teachers, dyslexiecoaches, orthopedagogen, MasterSENs en dyslexiebehandelaren.

Over de sprekers

Dr. Jos Walta is mede-eigenaar van en adviseur leesbevordering bij kinderboekwinkel de Boekenberg in Eindhoven. Hij heeft gewerkt als leerkracht, schoolhoofd en schoolbegeleider met als specialisatie leesbevordering en cultuureducatie. Hij schreef meerdere boeken en cursussen over leesbevordering, waaronder Open boek, handboek leesbevordering.

Dr. Eveline Wouters is docent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Zij geeft les aan de Master Educational Needs en is daarnaast onderwijsadviseur op het gebied van effectief taal-/leesonderwijs en dyslexiebeleid in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Zij is LIST en DENK! lezen met begrip begeleider.

Femke Ganzeman werkte bijna 10 jaar als leerkracht en leescoördinator op een basisschool en is de oprichter van de website Leesbevorderingindeklas.nl. Voor deze website schrijft ze kinderboekrecensies met lestips. Daarnaast werkt ze als onderwijskundig adviseur bij uitgeverij Schoolsupport en stelt ze boekpakketten samen voor vele projectmethodes.

Marjoleine Meijs, MA, is als taalwetenschapper betrokken bij de innovatie van Boekies en de andere programma’s van Lexima. Daarnaast geeft zij trainingen en advies omtrent de inhoud en inzet van de diverse programma’s.