Masterclass: Kansengelijkheid in het onderwijs

Iedere leerling een gelijke kans geven. Dat willen we allemaal. Nederland is echter koploper geworden in niveauverschillen tussen scholen. Dat was de conclusie van de Onderwijsinspectie in 2017. Ook het PISA-rapport uit 2019 laat zien dat het verschil tussen leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders alleen maar toeneemt.

Hoe kunnen we er nu echt voor zorgen dat elke leerling dezelfde kans aangeboden krijgt? Lexima organiseert een inspirerende masterclass waarin je handvatten krijgt om werk te maken van gelijke kansen voor al je leerlingen.

Programma 

Keynote lezing

Overige lezingen

'Wat een inspirerende en motiverende masterclass. Ik kan er direct mee aan de slag!'

deelnemer aan de masterclasses van 2021

Over de masterclass

We organiseren de online masterclass Kansengelijkheid. De masterclass bestaat uit vijf lezingen die je vanaf woensdag 27 april gedurende 4 weken kunt bekijken waar je maar wilt en zo vaak als je wilt.

Je volgt de masterclass digitaal voor € 165,-. De opnames zijn vanaf woensdag 27 april, gedurende een maand, beschikbaar.

Meld je aan voor de online masterclass

Onder de deelnemers verloten we drie exemplaren van het boek Wat is eerlijk? - Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs, geschreven door keynote-spreker Marijke van Vijfeijken.

 

Wat is kansengelijkheid in het onderwijs en welke rol spelen leraarverwachtingen daarbij?

Keynote lezing door Marijke van Vijfeijken

Gelijke kansen in het onderwijs is een hot thema bij onderwijsprofessionals, in de media en wellicht ook aan de keukentafel. Maar wat zijn dan eigenlijk gelijke kansen? Alleen al over het begrip gelijke onderwijskansen zijn al verschillende meningen. Het is blijkbaar niet zo’n eenduidig begrip en dat maakt het extra lastig om goede interventies op te zetten.

Marijke van Vijfeijken gaat in deze keynote in op verschillende perspectieven op gelijke kansen. Vervolgens maakt zij een koppeling met leraarverwachtingen. Hoe kunnen hoge leraarverwachtingen een positieve bijdrage leveren aan gelijke kansen in het onderwijs? Wat zijn hoge verwachtingen? De keynote eindigt met een aantal uitgangspunten waarmee een schoolteam kan bouwen aan een hoge verwachtingscultuur.

Over Marijke van Vijfeijken

Marijke van Vijfeijken is senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep kwaliteiten van leraren van de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij heeft ruime ervaring in onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek. Momenteel doet Marijke promotieonderzoek naar opvattingen van leraren over differentiatie in de klas vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen in het onderwijs. Marijke is auteur van het boek ‘Wat is eerlijk. Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs’ (Uitgeverij PICA).

terug naar programma

Kansengelijkheid en taal

Lezing door Lineke van Tricht

Leerlingen met een migratieachtergrond en/of uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status, krijgen in Nederland minder kansen om succesvol te zijn in het onderwijs. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, waaronder taalachterstanden. In het Erasmus+ project Creating equal opportunities at school: empowering students through teaching academic language ontwikkelde Bureau Talent samen met Europese partners een lesprogramma 'academische taal' dat leerlingen helpt om taalachterstanden weg te werken.

In deze interactieve sessie gaat Lineke van Tricht in op het probleem van taalachterstand in relatie tot kansengelijkheid. Deelnemers leren over de wetenschappelijke basis waarop het lesprogramma gebouwd is en maken kennis met de verder doorontwikkelde lesmethode.

Over Lineke van Tricht

Lineke van Tricht heeft als passie het vinden en verder ontwikkelen van talent. Of het nu gaat om (hoog)begaafde jongeren, hun docenten en schoolleiders, medewerksters of het hele Leidse Onderwijsveld. Zij geniet ervan mensen inzicht, handvatten en materialen te geven die bijdragen aan hun eigen talentontwikkeling en/of die van anderen. Er kan vaak zoveel meer dan mensen denken. Dat geldt zowel voor jongeren als voor docenten en schoolleiders! Zij helpt hen uit te vinden wat er allemaal mogelijk is.

terug naar programma

Compenserende software voor gelijke kansen

Lezing door Debby Merema 

Leerlingen met lees-, schrijf- of leerproblemen zoals dyslexie, maar ook leerlingen met een NT2 achtergrond, kunnen dankzij compenserende voorleessoftware presteren op hun cognitieve niveau. De juiste inzet van de geavanceerde voorleessoftware voorkomt dat deze leerlingen vastlopen in het onderwijs en ondanks hun talenten uitstromen op een laag niveau. Maar welke leerlingen hebben baat bij deze voorleessoftware, wanneer zet je deze software in en waarom precies? Debby Merema geeft antwoord op al deze vragen en laat zien welke programma’s kunnen worden ingezet voor compenseren.

Over Debby Merema

Debby Merema is orthopedagoog en heeft gewerkt binnen de vergoede dyslexiezorg. Bij Lexima is zij onderwijsadviseur en projectleider van diverse bovenschoolse overeenkomsten. Ook geeft zij regelmatig trainingen, presentaties en advies en kun je haar tegenkomen bij de studiemiddagen en conferenties. 

terug naar programma

 

Van dubbeltjes kwartjes maken: schoolsucces voor kansarme leerlingen in de BSA

Lezing door drs. Kees Broekhof

Zwakke leerlingen krijgen extra aandacht op school, net als hoogbegaafde leerlingen. Maar hoe zit het met leerlingen die een hoge leerpotentie hebben, maar niet opvallen op school? De leerlingen die zich rustig gedragen, gemotiveerd zijn, maar uiteindelijk door taalproblemen toch onder hun mogelijke niveau de school verlaten. De Brede School Academie (BSA) laat die leerlingen excelleren in een speciaal programma. Kees Broekhof legt uit wat de BSA tot een van de meeste succesvolle interventies in Nederland maakt. 

Over Kees Broekhof

Kees Broekhof werkt als taalexpert voor Sardes als conceptontwikkelaar, trainer, spreker en auteur van meer dan 100 onderwijspublicaties. Hij is mede-ontwikkelaar van de bewezen effectieve interventies BSA en van TOP-VVE.

terug naar programma

 

 

Voorkomen en remediëren van lees- en leerproblemen

Lezing door Debby Merema 

Met een preventieve aanpak voorkom je dat leerlingen met een risico op leesproblemen met een achterstand beginnen. Door ondersteuning van de beginnende geletterdheid met effectieve software voorkom je leesproblemen, laaggeletterdheid en onnodige diagnoses dyslexie.
Geef je les in groep 4 of hoger en merk je dat bepaalde leerlingen het tempo van de klas niet kunnen volgen? Maak dan gebruik van adaptieve software-interventies en zorg dat deze leerlingen hun achterstanden wegwerken. Het is daarbij belangrijk dat de aanpak goed gestructureerd is en aansluit bij de specifieke problematiek van de leerling.

Debby Merema bespreekt het belang van preventie en van remediëren voor gelijke kansen in het onderwijs. Ze laat zien hoe Bouw! als preventieve interventie leesachterstanden voorkomt, het taalgevoel en de taalvaardigheid van leerlingen verbetert en zorgt voor minder diagnoses dyslexie. Tenslotte laat ze zien hoe de educatieve software van Letterster aansluit bij de leerling en zo lees- en spellingachterstanden wegwerkt.

Over Debby Merema

Debby Merema is orthopedagoog en heeft gewerkt binnen de vergoede dyslexiezorg. Bij Lexima is zij onderwijsadviseur en projectleider van diverse bovenschoolse overeenkomsten. Ook geeft zij regelmatig trainingen, presentaties en advies en kun je haar tegenkomen bij de studiemiddagen en conferenties.

terug naar programma