Training

Kurzweil Vaardigheidstraining

Tijdens de training gaan we in op de theoretische uitgangspunten bij de inzet van compenserende software. Daarnaast ga je zelf aan de slag met Kurzweil, je leert werken met de belangrijkste functionaliteiten. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en je krijgt tal van voorbeelden om inspiratie op te doen voor toepassingen in de dagelijkse praktijk.

Er wordt gewerkt met Kurzweil 3000 versie 20 op Windows. Werk je met een oudere versie van Kurzweil, op een MAC-computer of op een Chromebook? Dan werkt Kurzweil op een aantal punten anders, neem daarom contact op met educatie@lexima.nl om de trainingsmogelijkheden te bespreken.

Tijdens de oefenmomenten leer je werken met:

 • de leesfuncties (NL en MVT)
 • woordenboeken (NL en MVT)
 • de schrijffuncties; spellingcontrole, woordvoorspeller, homofonen
 • de studeertools: markeerstiften, mindmapping, kolomnotities
 • de notitiemogelijkheden voor het invullen van werkboeken/toetsen
 • verschillende documenten: Word, PDF, internet, epub, gescande documenten
 • de basis van de bewerkingstools: gebiedsbewerker, OCR correctie en taaltagging.

Leerdoelen

 • Je kent de theoretische achtergronden met betrekking tot de inzet van dyslexie-ICT.
 • Je kent de basis- en geavanceerde functionaliteiten van Kurzweil. 
 • Je weet hoe je Kurzweil doeltreffend inkunt zetten.
 • Je kunt Kurzweil zó inzetten dat het meegroeit met de behoefte van de leerling en je weet daarmee een doorgaandeleerlijn van PO naar VO en naar MBO/HO te realiseren.
 • Je kunt jouw leerlingen met dyslexie zelfstandiger laten werken, wat motiverend werkt voor alle betrokkenen.
 • Je leert werken met Kurzweil voor Windows (versie 16). Ook heb je zicht op de online toepassingen van Kurzweil.

Werkwijze

 • Er wordt in tweetallen gewerkt met gereedstaande laptops.
 • Instructie en zelf werken wisselen elkaar af.
 • Tijdens de instructie en het zelf werken wordt gebruik gemaakt van computers met het besturingssysteem Windows.
 • Er is ruimte voor uitwisseling van ideeën en ervaringen in de vorm van een brainstorm. 

Trainingsschema

Deze training wordt regelmatig aangeboden. Bekijk hier de kalender met trainingsdata

Locatie

Bij de trainingsdata kun je zien of de training op ons kantoor in Leusden of online is. Trainingen vinden plaats volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat de trainingen op ons kantoor wanneer dat nodig mocht zijn online zullen worden gegeven. Bij wijzigingen word je tijdig geïnformeerd.

Kosten

€ 270,- per persoon, inclusief cursusmateriaal

20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding

Studiebelasting

6 uur 

Inschrijven

Locatie

Trainingen vinden plaats volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat ze voorlopig online plaatsvinden.

Op school

Deze trainingen geven wij ook op locatie bij een school of samenwerkingsverband. Meer informatie

Behandelaar

Ben je dyslexiebehandelaar? Bekijk het aanbod voor dyslexiebehandelaars, inclusief de mogelijkheid om dyslexiesoftware gratis in te zetten tijdens de behandeling.

Tip: Volg ook

Training: Toetsen en examens met Kurzweil (PO/VO)

Locatie

Lexima, Leusden

In verband met het coronavirus zal de training plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM. Het aantal deelnemers voor deze training is maximaal 10 personen.

Behandelaar

Ben je dyslexiebehandelaar? Bekijk het speciale aanbod voor dyslexiebehandelaars, inclusief de mogelijkheid om dyslexiesoftware gratis in te zetten tijdens de behandeling.

Doelgroep

De vaardigheidstraining Kurzweil 3000 (basis) is bedoeld voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ICT'ers en andere onderwijsprofessionals uit PO en VO.