Training

Cursus Bouw! Verdieping

Tijdens deze cursus krijg je de kans om de inzet van Bouw! op jouw school een stap verder te brengen. Naast het delen van actuele ontwikkelingen besteden we deze middag aandacht aan het inzetten van Bouw! bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en NT2-leerlingen, het goed kunnen lezen van leerlingrapportages, het werven van tutoren en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Met behulp van diverse casussen bespreken we het herhalen van lessen en de doorzetting na toetsing. Tot slot worden voorbeelden van een goede implementatie van Bouw! behandeld en krijg je praktische handreikingen om Bouw! binnen jouw organisatie nog beter vorm te geven.

Er is ruimte voor vragen en na afloop ontvang je een deelnamecertificaat.

Leerdoelen:

  • Je hebt zicht op de nieuwste ontwikkelingen rondom Bouw!.
  • Je weet hoe je tutoren voor het werken met Bouw! kunt werven en instrueren.
  • Je weet hoe je ouderbetrokkenheid bij het werken met Bouw! kunt stimuleren.
  • Je weet hoe je rapportages van leerlingen kunt uitlezen en interpreteren.
  • Je wisselt ervaringen uit met andere scholen/organisaties over de inzet van Bouw!.
  • Je weet hoe je Bouw! optimaal kunt inzetten voor leerlingen met een TOS of een NT2-achtergrond.
  • Je weet waar een goede implementatie van het programma Bouw! aan moet voldoen.

Trainingsschema

Deze training wordt regelmatig aangeboden. Bekijk hier de kalender met trainingsdata.

Locatie

Trainingen vinden plaats volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat ze voorlopig online plaatsvinden.

Kosten

€ 155,- per persoon, inclusief cursusmateriaal

20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding

Studiebelasting

3 uur 

Inschrijven

Op school

Deze training geven wij ook op locatie bij een school of samenwerkingsverband. Meer informatie

Let op

Het is belangrijk dat deelnemers van deze bijeenkomst de Vaardigheidstraining Bouw! hebben gevolgd. Wil je graag deelnemen aan de Cursus Bouw! Verdieping maar twijfel je of je voldoende basis hebt? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.

Doelgroep

De cursus Bouw! Verdieping is bedoeld voor intern begeleiders, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die op school verantwoordelijk zijn voor de inzet en organisatie van Bouw!.