Cursus Bouw! Beleid & Implementatie

Cursus Bouw! Beleid & Implementatie

Met behulp van concrete handvatten gaat u tijdens deze cursus aan de slag met het schrijven van een beleid en implementatieplan voor het preventieve interventieprogramma Bouw!. Alle elementen hiervoor komen aan bod, waaronder:

  • Visie en doelen
  • Deskundigheid
  • ICT -infrastructuur
  • Evaluatie
  • Communicatie
  • Taakverdeling

Na afloop van de cursus heeft u een conceptversie voor een compleet beleid en een gedegen implementatieplan klaar. Ook is er voldoende tijd voor vragen en ontvangt u na afloop een deelnemerscertificaat.

Leerdoelen

  • U heeft na afloop van de cursus een conceptversie voor een passend beleid en implementatieplan uitgewerkt. 
  • U weet hoe u uw beleidskeuzes kunt onderbouwen met de theoretische achtergrond over de inzet van Bouw!
  • U bent bekend met de voorwaarden voor een goede implementatie op schoolniveau.

Trainingsschema

Deze training wordt regelmatig aangeboden. Bekijk hier de kalender met trainingsdata

Locatie

Training vinden plaats volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Als gevolg van de beperkingen vanwege de gezondheidsrisico’s rond het coronavirus zal deze training tot de kerstvakantie online plaatsvinden.

Daarna geldt vooralsnog als locatie het kantoor van Lexima in Leusden.

Bij wijzigingen worden deelnemers tijdig geïnformeerd.

Kosten

€ 155,- per persoon, inclusief cursusmateriaal

20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding

Studiebelasting

3 uur 

Inschrijven

Op school

Deze training geven wij ook op locatie bij een school of samenwerkingsverband. Meer informatie

Tip

Voor deelname aan deze cursus wordt enige kennis van de inzet van Bouw! verwacht. Deze cursus kan als vervolg op de ‘Vaardigheidstraining Bouw’ worden gezien.

Doelgroep

De cursus Bouw! Beleid & Implementatie is bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers en leerkrachten die op school verantwoordelijk zijn voor interventie bij vroege leesproblemen.