Cursus Beleid en implementatie dyslexie-ICT in de cloud

Beleid en implementatie dyslexie-ICT in de cloud

Deze cursus biedt u alle handvatten die u nodig heeft om een goed dyslexie-ICT beleid en implementatieplan te schrijven met als doel dat de inzet van Alinea Online of Read&Write in de cloud een succes wordt!

De training bestaat uit alle elementen voor een compleet dyslexie-ICT beleid én een gedegen implementatieplan:

  • Visie en doelgroep
  • deskundigheid
  • ICT en digitale materialen
  • kwaliteitsbeleid/borging

Deze thema's worden theoretisch onderbouwd met relevante literatuur en de trainer geeft vele voorbeelden uit de praktijk. Tijdens de training maakt u een eerste aanzet voor uw beleid en implementatieplan dyslexie-ICT.

Leerdoelen

  • U heeft een eerste aanzet voor een passend beleid en een implementatieplan uitgewerkt. 
  • U weet hoe u uw beleidskeuzes kunt onderbouwen met de theoretischeachtergrond over de inzet van dyslexie-ICT. 
  • U bent bekend met de voorwaarden vooreen goede implementatie op school- en bovenschools niveau.
  • U weet hoe u de deskundigheid bij onderwijsprofessionals en leerlingen kunt vergroten.

Kosten

€ 155,- per persoon, inclusief cursusmateriaal

20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding

Inschrijven

Data

Dinsdag 6 oktober, 13.00 uur - 16.00 uur

Studiebelasting

3 uur 

Locatie

Lexima, Leusden

In verband met het coronavirus zal de training plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM. Het aantal deelnemers voor deze training is maximaal 10 personen.

Tip: Volg ook

Vaardigheidstraining: Alinea Online

Vaardigheidstraining: Kurzweil

Vaardigheidstraining: Read&Write

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, dyslexiecoaches, leesspecialisten en andere onderwijsprofessionals uit het PO en VO die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de implementatie van dyslexie-ICT op school- of bovenschools niveau.