Cursus Beleid en implementatie compenserende dyslexie-ICT

Beleid en implementatie compenserende dyslexie-ICT

Een goede implementatie is méér dan alleen de software van uw keuze installeren op de computers van de school. Deze cursus biedt u alle handvatten die u nodig heeft om een goed dyslexie-ICT beleid en implementatieplan te schrijven met als doel dat de inzet van Kurzweil 3000 of Alinea een succes wordt!

De training bestaat uit alle elementen voor een compleet dyslexie-ICT beleid én een gedegen implementatieplan:

 • visie
 • doelgroep
 • deskundigheid
 • ICT en digitale materialen
 • kwaliteitsbeleid/borging
 • omgaan met weerstand
 • communicatie
 • taakverdeling

Deze thema's worden theoretisch onderbouwd met relevante literatuur en de trainer geeft vele voorbeelden uit de praktijk. Tijdens de training maakt u een eerste aanzet voor uw beleid en implementatieplan dyslexie-ICT.

Leerdoelen

 • U heeft een eerste aanzet voor een passend beleid en een implementatieplan uitgewerkt. 
 • U weet hoe u uw beleidskeuzes kunt onderbouwen met de theoretische achtergrond over de inzet van dyslexie-ICT. 
 • U bent bekend met de voorwaarden voor een goede implementatie op school- en  bovenschools niveau.
 • U kunt de meerwaarde van het werken met dyslexie-ICT motiveren op basis van resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken. 
 • U weet welke instructies onderwijsprofessionals en leerlingen nodig hebben om goed aan de slag te kunnen. 

Kosten

€ 245,- per persoon, inclusief cursusmateriaal

20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding

Inschrijven

Data

Woensdag 4 november    09.30 uur - 16.00 uur   

Studiebelasting

6 uur

Locatie

Lexima, Leusden

In verband met het coronavirus zal de training plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM. Het aantal deelnemers voor deze training is maximaal 10 personen.

Tip: Volg ook

Vaardigheidstraining: Alinea Online

Vaardigheidstraining: Kurzweil

Vaardigheidstraining: Read&Write

Doelgroep

De cursus Beleid en implementatie van dyslexie-ICT is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, dyslexiecoaches, leesspecialisten en andere onderwijsprofessionals uit het PO en VO die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de implementatie van dyslexie-ICT op school- of bovenschools niveau.