Training

Alinea Suite training toetsen en examens

Onderwijsprofessionals die zijn voorbereid, kunnen hun leerlingen beter begeleiden naar de afname van de eindtoets PO of naar de centraal schriftelijke eindexamens VO met Alinea Suite. 

Tijdens de training wordt de organisatie, begeleiding en het gebruik van bestanden voor de afname van de eindtoets PO (centrale eindtoets PO of IEP Eindtoets) en CSE's VO met Alinea Suite besproken.
Onderwerpen die aan bod komen zijn de wet- en regelgeving omtrent het gebruik van dyslexie-ICT en de werkwijze tijdens de afname van de eindtoets of centraal schriftelijke eindexamens. Ook krijg je tips geven over het veilig afnemen van toetsen. Deelnemers schrijven een toetsprotocol, waarin je school de afspraken omtrent het afnemen van toetsen vastleggen. De training wordt afgesloten met het bespreken van de instructies die leerlingen nodig hebben om goed voorbereid de toets- of examenperiode in te gaan.

Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de afname van methode-gebonden toetsen of proefwerken en SE's. Er wordt uitgelegd hoe toetsen die als Word- of PDF-document of als papieren toets worden aangeleverd, kunnen worden gebruikt in Alinea Suite en welke bewerkingen er mogelijk zijn om de toetsen zo optimaal mogelijk te laten voorlezen.

Kortom, een ideale training voor professionals uit het PO en VO. Er is ruimte voor jouw vragen en na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Leerdoelen

  • Je hebt kennis van de wet- en regelgeving omtrent de eindtoets PO en de centraal schriftelijke eindexamens VO met dyslexie-ICT.
  • Je kunt de speciale spraaksynthese PDF bestanden die worden geleverd voor de eindtoets PO en de centraal schriftelijke eindexamens VO op de juiste manier gebruiken. 
  • Je weet welke zaken georganiseerd moeten worden voor de eindtoets PO en het centraal schriftelijk eindexamen in het VO.
  • Je weet welke zaken georganiseerd moeten worden voor de afname van overige toetsen/proefwerken.
  • Je weet welke instructies leerlingen nodig hebben ter voorbereiding van toetsen/proefwerken/examens met Alinea Suite.

Werkwijze

  • Centrale kennisdeling, discussie en praktisch werken wisselen elkaar af.
  • Er wordt gewerkt in tweetallen met gereedstaande laptops. 
  • Tijdens de instructie en het zelf werken wordt gebruik gemaakt van computers met het besturingssysteem Windows.

Trainingsschema

Deze training wordt in november en april aangeboden. Bekijk hier de kalender met trainingsdata.

Locatie

Bij de trainingsdata kun je zien of de training op ons kantoor in Leusden of online is. Trainingen vinden plaats volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat de trainingen op ons kantoor wanneer dat nodig mocht zijn online zullen worden gegeven. Bij wijzigingen word je tijdig geïnformeerd.

Kosten

€ 104,50 per persoon, inclusief cursusmateriaal

20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding

Studiebelasting

3 uur

Inschrijven

Locatie

Trainingen vinden plaats volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat ze voorlopig online plaatsvinden.

Op school

Deze trainingen geven wij ook op locatie bij een school of samenwerkingsverband. Meer informatie

Zorgcoördinatoren, ICT'ers, intern begeleiders, dyslexiespecialisten en andere onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij het gebruik van Alinea Online. Om deze training optimaal te benutten, wordt ervaring met het werken met Alinea Suite sterk aangeraden.