Onderwijsprofessionals

Onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinators specialiseren zich met trainingen in het gebruik van de programma's. 

Deze scholing voorziet in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid bij docenten en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Leesbevordering

 
bijeenkomst
Thema
Complete gebruikerstraining
Themabijeenkomst

Preventie

Preventie
 
Bijeenkomst
Thema
Complete gebruikerstraining
Beleid en Implementatie
Verdieping voor gebruikers
Themabijeenkomst
Themabijeenkomst

Remediëren

 
Bijeenkomst
Thema
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Special

Compenseren

 
Bijeenkomst
Thema
Oriënteren op de producten
Basiskennis voor nieuwe gebruikers
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Beleid en implementatie
Beleid en implementatie