Onderwijsprofessionals

Onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinators specialiseren zich met trainingen in het gebruik van de programma's. 

Deze scholing voorziet in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid bij docenten en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Leesbevordering
 
bijeenkomst
Thema
Complete gebruikerstraining
Preventie
 
Bijeenkomst
Thema
Complete gebruikerstraining
Beleid en Implementatie
Verdieping voor gebruikers
Remediëren
 
Bijeenkomst
Thema
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Verdieping voor gebruikers
Compenseren
 
Bijeenkomst
Thema
Oriënteren op de producten
Basiskennis voor nieuwe gebruikers
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Beleid en implementatie
Beleid en implementatie