Lexima Academie

Lexima Academie, voor training en nascholing

Lexima organiseert een breed scala aan nascholingsactiviteiten. Jaarlijks volgen duizenden deelnemers een of meerdere op de praktijk afgestemde trainingen, cursussen of andere bijeenkomsten.

Het vergroten van de kennis over en de vaardigheid met onze producten staan in de trainingen centraal. Je leert werken met de software en de mogelijkheden ervan optimaal te benutten. Het volgen van een training leidt tot een betere inzet van de programma's en vergroot de leeropbrengst. Ook ontwikkelingen binnen het passend onderwijs, het creëren van draagvlak, het borgen van beleid en het samenwerken met andere scholen, krijgen aandacht.

Veel van de trainingen geven wij ook op locatie bij een school of samenwerkingsverband. Trainingen worden ook op maat gegeven. Een professionele trainer geeft dan een training die afgestemd is op jouw situatie en wensen. Ook het informeren van ouders of een demonstratie van compenserende software behoort tot de mogelijkheden.

OnderwijsprofessionalsTrainingen op maatMasterclasses

Download onze cursusgids

Ook organiseert Lexima inhoudelijke masterclasses en de Nationale Dyslexie Conferentie.

Ouders van kinderen met dyslexie en anderen kijken voor cursussen bij Particulieren. Bij deze vaardigheidstrainingen ligt de nadruk op het gebruik van de producten en het vergroten van de zelfstandigheid van de gebruiker.

Particulieren

Erkende opleider

Kies voor actuele kennis en relevante deskundigheid. Lexima is als opleider erkend door CEDEO bedrijfsopleidingen. Klanten waarderen onze trainingen als zeer nuttig en van een hoog niveau. Lees erover in het CEDEO klanttevredenheidsonderzoek.

Lexima Academie staat ingeschreven bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs), hierdoor zijn de nascholingsactiviteiten vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW).