Lexima Academie

Lexima AcademieAltijd een cursus die bij uw behoefte past.

Met een cursus bij Lexima Academie kiest u voor relevante expertise, practice en evidence based deskundigheid. Daarmee kiest u voor de beste kans van slagen! Het volledige aanbod staat op een eigen Lexima Academie website:

Of maak uw keuze uit een thema  (u Lexima trainingengaat naar de Lexima Academie website):

Conferenties over dyslexie en special educational needs

Lexima Academie organiseert enkele keren per jaar grote conferenties rond leerlingenzorg bij dyslexie en special educational needs.

De eerstvolgende Nationale Educational Needs Conferentie zal plaatsvinden op woensdag 27 september 2017. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Klik op onderstaande links voor meer informatie over onze conferenties en de mogelijkheid om in te schrijven:

De Nationale Dyslexie Conferentie

Ga naar de website

Bij u in de regio

Onderwijszorgketen dyslexie

  • BAD: Regiobijeenkomst Bovenschoolse Aanpak Dyslexie voor het VO (GRATIS)
    Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met leesproblemen en leerlingen met dyslexie en maakt u kennis met onze (nieuwe) compenserende programma's voor het voortgezet onderwijs.

Maatwerk bij u op locatie

Lexima trainingen dyslexieVoor scholen die hun team of leerlingen willen scholen, levert Lexima Academie maatwerk op uw locatie. Een professionele trainer geeft een training die afgestemd is op uw wensen. 

Op zoek naar iets anders

Heeft u andere wensen? Neem dan gerust contact met ons op om uw wensen en de mogelijkheden voor maatwerk met ons te bespreken. Stuur een email naar : educatie@lexima.nl of bel ons op 033 4348000

Lexima Magazine

LEXIMA MAGAZINE is een uitgave van Lexima. Het Lexima Magazine bevat reportages, portretten, wetenschappelijke achtergronden, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale kansen bij dyslexie, laaggeletterdheid en andere lees-, spelling- en taalproblemen.

Lexima Magazine lees het magazine online

LEXIMA MAGAZINE wil mensen die betrokken zijn bij lees- en/of spellingproblemen informeren over preventie, behandeling en compen­serende oplossingen. We mikken op de leerkracht die zich zorgen maakt om de leesachterstanden bij haar leerlingen, de schoollei­der die goede ondersteuning wil voor de leerlingen met dyslexie, de studiebegeleider die studenten die het Nederlands niet goed beheersen vooruit wil helpen of de leidinggevende die laaggeletterde medewerkers optimaal wil laten presteren. Maar natuurlijk ook op de ouders die zich zorgen maken over hun kind, de dyslexie behandelaar die met toewijding hulp biedt, de student die het vanwege zijn han­dicap maar niet lukt zijn examens goed te maken of de partner van een volwassene die nauwelijks kan lezen.

Vraag een gratis exemplaar aan

Abonnementen

LEXIMA MAGAZINE verschijnt ten­minste tweemaal per jaar en wordt gratis verspreid aan onderwijsin­stellingen en behandelinstituten. Wilt u verzekerd zijn van vaste toezending van een persoonlijk exemplaar van LEXIMA MAGAZINE, neem dan een abonnement voor € 9,90 per jaar. 

Vraag een abonnement aan

Lexima Magazine