Lexima Academie, voor training en nascholing

Training en nascholing

Lexima organiseert een breed scala aan nascholingsactiviteiten. Jaarlijks volgen duizenden deelnemers een of meerdere op de praktijk afgestemde bijeenkomsten.

Maak in een oriënterend webinar of een regionale studiebijeenkomst kennis met onze producten. Leer vervolgens in trainingen werken met de software zodat u de mogelijkheden ervan optimaal kunt benutten. Ook voor de implementatie en beleid bieden wij trainingen aan.

Intern begeleiders, remedial teachers, leerkrachten, docenten en zorgcoördinators kijken voor een cursus of training op maat bij Onderwijsprofessionals. Het vergroten van de kennis over en de vaardigheid met onze producten staan in de trainingen centraal. Ook ontwikkelingen binnen het passend onderwijs, het creëren van draagvlak, het borgen van beleid en het samenwerken met andere scholen, krijgen aandacht. Veel van deze trainingen geven wij ook op locatie bij een school of samenwerkingsverband.

Onderwijsprofessionals Trainingen op locatie

Ouders van kinderen met dyslexie en anderen kijken voor cursussen bij Particulieren. Bij deze vaardigheidstrainingen ligt de nadruk op het gebruik van de producten en het vergroten van de zelfstandigheid van de gebruiker.

Particulieren

Training op maat

Trainingen worden ook op maat gegeven. Een professionele trainer geeft dan een training die afgestemd is op uw situatie en wensen. Ook het informeren van ouders of een demonstratie van compenserende software behoort tot de mogelijkheden.
Trainingen worden aangeboden bij Lexima, op een externe locatie of op een school.

Erkende opleider

 Kies voor actuele kennis en relevante deskundigheid. Lexima is als opleider erkend door CEDEO bedrijfsopleidingen. Klanten waarderen onze trainingen als zeer nuttig en van een hoog niveau. U leest het in het CEDEO klanttevredenheidsonderzoek.

Lexima Academie staat ingeschreven bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs), hierdoor zijn de nascholingsactiviteiten vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW).