Publicaties

Bouw! in de Hoeksche Waard, daling diagnose dyslexie

Bron: L. Beker, Naar School! van VOS/ABB, nummer 6, december 2016 Pierre den Hartog. directeur van Samenwerkingsverband...

Lees meer

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen?

Autheur: Marrith Hoenderken, September 2016. Whitepaper In dit artikel komen de belangrijkste aspecten naar voren om ee...

Lees meer

Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie met Bouw

Bron: Nederlands tijdschrift voor Logopedie, oktober 2016, Aryan van der Leij, Marleen Korf, Haytske Zijlstra

Lees meer

Dyslexie software, hulp bij schrijven voor studie of werk

Bron: Impuls en Woortblind, Marrith Hoenderken, Mei 2016

Lees meer

Begin vroeg met de strijd tegen leesproblemen

Bron: Haytske Zijlstra en Aryan van der Leij, Tijdschrift Taal, Mei 2016 In het promotieonderzoek van Haytske Zijlstra,...

Lees meer

Lezen, tutorlezen en nog eens lezen

Tekst: Anouk van Westerloo, Balans Magazine, Mei 2016 Onderwijskundige Haytske Zijlstra promoveerde onlangs op een ond...

Lees meer

Welk dyslexie hulpmiddel inzetten?

Annette Roetenberg, Tijdschrift voor RemedialTeaching, 2015 01

Lees meer

Ondersteuning studenten met dyslexie (niet dyslectie) van de Hogeschool Rotterdam

Bron: Bachelor thesis Dyslexie, Esther Rensman, Hogeschool Rotterdam i.s.m. Dyslexie Centrum Rotterdam 5 juni 2015

Lees meer

Dyslexiebehandeltraject met ICT-hulpmiddelen

TvRT, Kleijnen, Januari 2015 Wordt het individuele behandeltraject in de dyslexiezorg positief ondersteund door de inzet...

Lees meer

Aandacht voor dyslexie hulp-middelen

Suzanne Eijgenraam, Het AD, maart 2014

Lees meer

Verslag Nationale Dyslexie Conferentie 2015

Bron: Logopedie, De Waal-Bogers, Mei 2015

Lees meer

Samenvatting proefschrift Early Grade Learning

Bron: Samenvatting proefschrift, November 2015, Haytske Zijlstra, UvA

Lees meer

Therapie dyslexie (dislexie) komt niet uit de scan

Bron: Marieke Kolkman, de Verdieping TROUW - 21 februari 2015

Lees meer

Interventie zorgniveau 3 met Bouw!

Bron: Balans Magazine, februari 2015, pag. 37-39, Anouk van Westerloo

Lees meer

Dyslexie, betere begeleiding met Bouw!

Bron: LBBO, februari 2015, Het programma Bouw! wordt beschreven, de rol van de onderwijsprofessional lees je over de erv...

Lees meer

Didactief Special Leesproblemen voorkomen met Bouw!

Bron: Didactief-special Leesproblemen, juni 2014, Aryan van der Leij. Special gemaakt in opdracht en met financiële bijd...

Lees meer

Proeftuin Zuid, Leesproblemen voorkomen met Bouw!

Gemeente Amsterdam, Yvonne Moes & Heleen Bouwmans, november 2014. Gesprek over Bouw!

Lees meer

Samenwerken aan dyslexie software, passend onderwijs

Marrith Hoenderken, PrimaOnderwijs, November 2014

Lees meer

Passend Onderwijs werkt met ICT, zoals dyslexie-ICT

Passend Onderwijs werkt met ICT, 2013, Kennisnet. Deze brochure gaat over de mogelijkheden die ict biedt bij het leren v...

Lees meer

Dyslexiesoftware verhoogt plezier in lezen

2012, TVRT Compenserende dyslexiesoftware heeft een positief effect op het lezen, de spellingsvaardigheid en het sociaal...

Lees meer

SprintPlus voorleessoftware, hulp bij moeilijk lezen

Bron: Balans, de Mol, Februari 2012 (Basis onderwijs)

Lees meer

Sprint Plus, dyslexie software in het speciaal onderwijs

Kennisnet, Schelting, Gijsel, Netten, December 2011

Lees meer

Wie zal er dyslexie ontwikkelen?

Proefschrift Elsje van Bergen. Zij is op 14 februari 2013 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

ICT-hulpmiddel bij dyslexie

Bron: Tijdschrijft voor Remedial Teaching, 2012 nr. 4 M. Feenstra

Lees meer

Gebruik dyslexie-software tijdens de Cito-toets

Bron: De CITO-toets met dyslexie-software Kurzweil 3000, Lexima, 2012. De CITO-toets met dyslexie software Kurzweil 3000...

Lees meer

Dyslexie bij volwassenen

Bron: Lexima, Marrit Prins, januari 2012. Dyslexie komt niet alleen voor bij kinderen, maar natuurlijk ook bij volwassen...

Lees meer

WoDy helpt zonder spelfouten te schrijven

WoDy, een persoonlijke woordvoorspeller, 2011, TvRT nr1, Dorine Lycklama à Nijeholt. WoDy helpt zonder spelfouten te sch...

Lees meer

De Readingpen, onmisbaar studiemaatje bij dyslexie?

Bron: TvRemedialTeaching, 2003/1, P. vander Helm, M.E. Konink, N.M. Douma

Lees meer

Wanneer zet ik hulpmiddelen in bij dyslexie? En welke?

Bron: Gepubliceerd in Nieuwsbrief LBib, Ria Janssen, februari 2011

Lees meer

Presentatie Bouw!

Presentatie over Bouw! voor scholen

Lees meer

Dyslexie en schooluitval VMBO

Dyslexie is een stoornis die veel gevolgen kan hebben voor de loopbaan van kinderen en mogelijk zelfs tot schooluitval k...

Lees meer

Onderzoek naar dyslexie-software in het primair onderwijs

Onderzoek naar de opbrengsten van dyslexie-software in het primair onderwijs, Kennisnet, ICT Delta, 2011

Lees meer

Meerwaarde van dyslexie ICT hulpmiddelen bij leerproblemen

Bron: 2010, Online dyslexie enquête Lexima, A.E.M. Hardenberg, A.A. Roetenberg, H.T. Kleintjens

Lees meer

Software voor dyslexie op SBO de Sudwester

Bron: Balans Magazine 2, februari 2010, Dorine Lycklama à Nijeholt. Op basis van het protocol 'Leesproblemen&dyslexie vo...

Lees meer

Dyslexie bij kinderen, resultaten Bouw!

Bron: Bouw! -Jeugd in School en Wereld, december 2014, Wiebren de Jong In deze gereedschap nemen we Bouw! onder de loep...

Lees meer

Inzetten van dyslexie-ICT, schrijfhulp en leeshulp

Bron: Inzetten van dyslexie-ICT, een kwestie van beslissen, TvRT, Juli 2010, van Gent, Janssen, Roetenberg, Hardenberg. ...

Lees meer

Stilstaan is geen optie, verslag Nationale Dyslexie Conferentie

Bron: Stilstaan is geen optie, Prima Onderwijs mei 2015, A. Roetenberg. Verslag van de Nationale dyslexieconferentie 201...

Lees meer

ICT materialen onmisbaar bij integrale dyslexiezorg

Bron: ICT materialen onmisbaar bij integrale dyslexiezorg, R. Janssen, LBIB, januari 2008 Het kabinet wil diagnose en b...

Lees meer

Dyslexie-ICT-hulpmiddelen als voorwaarde voor succes bij lezen

Remediaal 2008/2009 nr 4, R. Janssen en J. van Gent. Dyslexie ICT hulpmiddelen stellen de leerling in staat om met dysle...

Lees meer