Bovenschoolse aanpak dyslexie en leesproblemen

Samenwerken, kansen benutten en meer doen met minder geld.

Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van schaalvergrotingsvoordelen. Zo ook bij de bovenschoolse aanpak van dyslexie. Gekozen wordt voor een professioneel dyslexiebeleid, gebaseerd op een goed doordachte aanpak die veel voordelen oplevert in leerrendement, tijd en geld. Een effectief onderwijsarrangement dat aansluit bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs en waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en werkzame onderwijsarrangementen. Goed nieuws voor alle betrokkenen, maar vooral natuurlijk voor leerlingen met dyslexie: zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien.

Lexima biedt twee Bovenschoolse Arrangementen:

  • Preventie van (ernstige) leesproblemen en dyslexie met het interventieprogramma Bouw!
    Hiermee voorkomt u dat de risicoleerlingen (25%) in groep 2 t/m 4 onnodig leesachterstanden oplopen en - neemt het aantal (onterechte) diagnoses dyslexie af met meer dan 60%. 
    lees meer over Bouw! >>   studiemiddag PO >>

Medio 2016 doen al bijna 100 samenwerkingsverbanden, 1.500 scholen en ruim 15.000 dyslectische leerlingen en studenten mee met deze succesvolle aanpak. 

Download de folder

Advies en begeleiding op maat, voor PO, VO, MBO en HO

Samen met u bekijken we wat u in het bovenschoolse implementatietraject allemaal wilt doen. Interesse? Stuur een e-mail naar consultancy@lexima.nl of bel naar Henri Smit 0631747800.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Lexima Academie helpt u op weg.

Studiemiddag PO: Zo voorkomt u leesproblemen.

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u inzicht in de unieke evidence-based aanpak om leesproblemen te voorkomen en diagnoses dyslexie te verminderen. >>lees meer

Studiemiddag PO: Gezamenlijke (bovenschoolse) aanpak leesproblemen en dyslexie

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie. >>lees meer