Rijexamen


Dyslexie en het behalen van het rijbewijs

In het onderwijs zijn er allerlei aanpassingen mogelijk wanneer je dyslexie hebt; je kunt extra tijd en vergrotingen krijgen bij toetsen en examens, je mag hulpmiddelen gebruiken bij toetsen en examens en er zijn schoolboeken beschikbaar als Daisy bestand of als bestand voor Kurzweil of Sprint Plus. Maar hoe zit het wanneer je je rijbewijs gaat halen? Moet je het dan zonder al deze aanpassingen stellen?

Gelukkig is dat niet het geval! Het CBR geeft aan dat het volgens hun ervaring weinig voorkomt dat mensen met dyslexie problemen ondervinden bij het behalen van het theorie-examen. Tijdens het theorie-examen worden de vragen namelijk hardop voorgelezen. Mocht je toch problemen ondervinden, dan is het mogelijk om een individueel (mondeling) examen aan te vragen bij het CBR. Je betaalt voor dit examen wel een toeslag bovenop de reguliere kosten.

Wanneer het leren van de theorie je veel moeite kost, zou je bij je rijschool theorielessen kunnen nemen. Daarnaast heeft uitgeverij Verjo een theorieboek uitgegeven met bijbehorende Daisy-cd. Naast het theorieboek heeft deze uitgeverij ook een praktijkboek uitgegeven, gericht op mensen met dyslexie, dat begeleiding biedt bij het praktijkonderdeel. Ook is er de website http://theorie.tv/over-theorietv die erg handig kan zijn bij het leren van je theorielessen. Op deze site vind je een digitale lesmethode met ruim 90 video's waarin de theorie voor het rijbewijs B wordt uitgelegd.

Tot slot zijn er steeds meer rijscholen die speciale begeleiding bieden voor, onder andere, mensen met dyslexie. Er zijn dus verscheidene mogelijkheden waarvan je gebruik kunt maken, wanneer je moeilijkheden ondervindt bij het behalen van je rijbewijs.
  • © Lexima
  • Kastanjelaan 6
  • 3833 AN Leusden
  • Tel 033 434 8000
  • Fax 033 432 4453