Verslag cursus Projectcoördinator dyslexie-ICT


Deze nieuwe training is speciaal voor onderwijsprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van dyslexie-ICT binnen de school of het Samenwerkingsverband.

Op donderdag 24 november werd deze cursus voor het eerst aangeboden. Deze dag is speciaal voor onderwijsprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van dyslexie-ICT binnen de school of het Samenwerkingsverband. Tijdens het ochtendprogramma kwamen de nieuwe regelingen omtrent Passend Onderwijs, de Referentieniveaus en opbrengstgericht werken aan bod. In de middag is gewerkt aan het praktisch organiseren van de implementatie van dyslexie-ICT. Hierbij is het van belang dat ook de nieuwe wetgeving een plaats krijgt.

Tijdens de cursus kwam al gauw de volgende discussie op gang: "Wat moeten we als school doen voor leerlingen met dyslexie?"
Alvast vooruitkijkend op de wet Passend Onderwijs kunnen we dan concluderen dat iedere school een zorgprofiel moet opstellen. Dit zorgprofiel bestaat onder andere uit de basiszorg die een school moet leveren. Dyslexie valt vanaf volgend schooljaar (2012-2013) bij iedere school onder de basiszorg! Een school is met deze nieuwe regeling dus verplicht iets te organiseren voor leerlingen met dyslexie. Maar hoe gaat een school dat invullen? Steeds vaker kiezen scholen voor dyslexie-ICT zodat leerlingen op hun eigen niveau kunnen leren en niet belemmerd worden door dyslexie. Dit sluit mooi aan bij het opbrengst gericht werken, waarbij de school hoge verwachtingen moet hebben van een leerling.

De Referentieniveaus, die dit schooljaar in het Voortgezet Onderwijs al van toepassing zijn, zorgden ook voor een discussie: "Hoe zorgen we dat dyslectische leerlingen niet de dupe worden van deze strengere maatregelen?" Tijdens het Centraal Examen in mei moeten namelijk alle leerlingen gemiddeld een 5,5 hebben voor alle vakken tezamen. Vanaf volgend schooljaar (2012-2013) geldt daarbij ook dat voor de vakken Wiskunde, Engels en Nederlands in totaal maar één vijf behaald mag worden. Voor dyslectische leerlingen brengt deze regeling risico's met zich mee; naast de strengere eisen komt er ook een grotere emotionele en cognitieve druk op deze leerlingen te liggen. Een mogelijkheid om dyslectische leerlingen te helpen met het behalen van de referentieniveaus is het gebruiken van een hulpmiddel. Met een dyslexiehulpmiddel kunnen leerlingen toch op hun eigen intellectuele niveau functioneren, bijvoorbeeld door lange teksten te laten voorlezen en gebruik te maken van studeermogelijkheden.

Tijdens het middagprogramma van de cursus is heel praktisch naar de implementatie van Kurzweil 3000 of Sprint Plus gekeken binnen een school of samenwerkingsverband. Er is onder andere aandacht geschonken aan een duidelijke tijdsplanning, een taakverdeling, het organiseren van digitaal materiaal en de randvoorwaarden waaraan de ICT, docent en leerling moeten voldoen. Een aandachtspunt hierbij is mogelijke weerstand. Want hoe gaat u om met vooroordelen over dyslexie? En hoe gaat u om met een situatie waarin men denkt dat een hulpmiddel de leerling lui maakt? Ook van elkaar kunnen we hierover veel leren, want iedereen heeft zijn eigen ervaringen met dyslexie, hulpmiddelen en implementatie.

Al met al kijken we terug op een inspirerende en succesvolle dag! De volgende cursus is op 11 mei, discussieert u dan met ons mee?

Annette Roetenberg en Marrith Hoenderken

naar de cursus
  • © Lexima
  • Kastanjelaan 6
  • 3833 AN Leusden
  • Tel 033 434 8000
  • Fax 033 432 4453